Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras enligt PISA-undersökning

18 min

Skolministern ber nu om hjälp från utlandet för att rädda den svenska skolan - en internationell kommission ska granska det svenska skolväsendet  -  är detta att underkänna ministerns egen politik under de senaste 6-7 åren eller ett sätt att begrava en känslig politisk fråga under valrörelsen. De medverkande är Per Kornhall, författare och debattör i skolfrågor, Irene Wennemo, ledarskribent på den oberoende radikala tidskriften Dagens Arena och Maria Ludvigsson, på obundet moderata Svenska Dagbladet.