Sänkt skatt på vin

Regeringen anser att vinskatten bör sänkas med fem kronor. Förslaget kommer i sommar.
Regeringen har fått en varning från EUkommissionen om det som kallas skattediskriminering av vin gentemot öl. I och med förslaget om sänkning räknar regeringen med att slippa hamna i EGdomstolen.