Primärvården i Nyköping byggs ut

Primärvården i Nyköping kan komma att byggas ut. Frågan ska utredas. Det beslutade södra hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdagen.
Enligt ordföranden i nämnden, Rigmor Breidemalm, kan det innebära en eller flera nya vårdcentraler på sikt. Bakgrunden är att det är trångt inom primärvården eftersom Nyköpings invånare blir fler och dessutom att primärvården har fler uppdrag idag än tidigare.