Ingen oro för bryggeriflytt

Chefen för Stadsbyggnadskontoret i Halmstad; Sven Palmqvist tror att flyttningen av Krönleins bryggeri ut ur centrala Halmstad kan komma igång rätt snart, även om bryggeriet i sin ansökan om fortsatt drift vid nuvarande anläggning begärt tillstånd utan tidsbegränsning.
En avgörande faktor för ett slutgiltigt flyttbeslut för Krönleins, är att kunna sälja den centrala bryggeritomten till ett bra pris. Sven Palmqvist säger till P4 Radio Halland att kommunens utgångspunkt i förhandlingarna kring ny detaljplan är att hitta en lösning som är bäst för Halmstad innerstad.