Kontaktförbud ska gälla i hela EU

2:06 min

Ett svenskt kontaktförbud ska från och med nästa år också kunna gälla i andra EU-länder. Syftet är att stärka skyddet av brottsoffer och då särskilt kvinnor som utsätts för våld.

Justitieminister Beatrice Ask är nöjd med att EU-länderna har kommit överens om ett gemensamt system.

– Det här är ett jätteviktigt förslag, som Sverige har varit med och drivit fram. Det handlar om att den som skyddas av ett kontaktförbud i Sverige ska kunna resa till ett annat medlemsland och få samma skydd också där, säger Beatrice Ask.

Lagen om kontaktförbud är till för att skydda den som utsätts för förföljelser eller trakasserier och ersatte 2011 den gamla lagen om besöksförbud. Syftet med den nya lagen var att förstärka skyddet för den utsatte.

Oftast är det kvinnor som får skydd från våldsamma män. Hovrättsrådet Joakim Zetterstedt har utrett den här frågan åt regeringen. Han förklarar hur de nya reglerna ska fungera i praktiken.

– Den som skyddas av ett kontaktförbud kommer att kunna gå till åklagaren och begära att det förbudet förs över till ett annat land. När förbudet kommer dit ska det landet se till att förbudet blir effektivt och också ingripa mot överträdelser, säger Joakim Zetterstedt.

Den här proceduren låter sig inte göras för en kort semesterresa, utan det handlar om längre vistelser i ett annat land.

Sverige beslutar om ungefär 4 000 kontaktförbud per år, totalt. Hur många av dem som skyddas som också skulle vilja vistas utomlands vet inte Beatrice Ask, men hon tycker att den nya lagen är viktig ändå.

– Även om det bara skulle vara några stycken så tycker jag att det är en viktig grundprincip, att den som är utsatt för hot av någon och där det finns ett skydd här i Sverige, ändå ska ha en möjlighet att röra sig i Europa, som en fri människa.

Anna-Lena Mellqvist är handläggare på Kvinnojouren Olivia i Alingsås. Hon tycker att det är bra att alla kvinnor inom EU kommer att få samma skydd oavsett var de bor, men hon konstaterar samtidigt att kontaktförbud inte är något särskilt starkt skydd för hotade kvinnor och barn.

– Finns det en önskan att förstöra för henne och barnen så gör man det ändå. Och det ser vi på alla de mord som sker, att många av dem har haft kontaktförbud och skyddade personuppgifter, men han letar tills han hittar henne och sedan dödar han henne, säger Anna-Lena Mellqvist.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 11 januari nästa år.