Curlingen kvar i Skyttis

Curlingklubben i Örnsköldsvik blir kvar i Skyttis motions- och idrottanläggning trots att hyrorna kommer att öka kraftigt i framtiden.
Kommunen planerar att satsa fem miljoner på ny kylanläggning på Skyttis för curlingen och utomhusisrinken. Det innebär en betydligt högre årshyra för curlingklubben, nästan 150.000 kronor mot dagens hyra på drygt 20.000 kronor. Nästa vecka ska klubben diskutera hur man ska klara hyreshöjningen.