Doften av en bok

8:44 min

När vi nu börjar vänja oss vid att läsa böcker via läsplattor, eller för den skull också lyssna på inlästa böcker kan  man ju undra; vad betyder själva d o f t e n av en bok?  Har den egentligen någon betydelse? Anton Karis har talat med folk som arbetar med böcker på olika sätt. Först hör vi formgivaren Henrik Nygren.