Ny a-kasseförsäkring i SIF

Fackförbundets SIFs kongress beslutade på tisdagen att införa en egen, obligatorisk tilläggsförsäkring till a-kassan.
Försäkringen ger alla medlemmar upp till 62 år en 80 procentig ersättning på inkomster upp till ca 30.000 kronor i månaden vid arbetslöshet. Försäkringen är den första i sitt slag på svensk arbetsmarknad.