Reklam på FB kan strida mot marknadsföringslag

2:42 min

Annonser som poppar upp i ditt flöde på facebook som kompisar gillar - biluthyrningsfirman, resebyrån, bensinbolaget eller kanske resebyrån. Enligt konsumentverket kan det handla om falsk marknadsföring.

Enligt siffror från förra året har fem miljoner svenskar ett facebookkonto. Bilder på gulliga djur, ungar, roliga filmklipp eller kanske skrytmiddagar eller träningspass delas flitigt. Men i flödet finns också en del reklam, och en del av reklamen ser det ut som att dina kompisar gillat. Själva säger de att de aldrig gillar företag på facebook och inte är inne på annonser alls. Det här kan strida mot marknadsföringslagen enligt konsumentverket.

– Man är ansvarig när man gör en annons att det som man säger är sant. Framgår det att någon gillar en vara eller tjänst och det inte är korrekt, så får man inte göra, säger Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket har fått in en del anmälningar om annonser på facebook, och då har det mest handlat om annonsernas innehåll och anmälningarna har riktats mot de företag som annonserat. Men i veckan kom en ny anmälan in till konsumentverket där de ifrågasätter om ett företag verkligen får använda folks namn och bild i en annons - när man bara gillat företaget i största allmänhet. Man har aldrig godkänt att vara med i en annons för företaget.

– Det finns regler för hur man får använda mitt namn eller min bild i reklam som säger att man måste ha ett samtycke till det, säger Cecilia Norlander. Vi tittar mer på om det är vilseledande eller inte, så vi tittar mer på om de här likesen finns. Men vi har också till uppgift att se över om man följer god marknadsföringssed.

-– Vi tittar på om det finns någonting som vi borde ingripa mot och att det kan drabba många konsumenter, då inleder vi ett ärende.

Hittills har konsumentverket inte utrett något ärende som handlar om likes eller gillanden som är falska eller ärende, likt det nya som inkom i veckan, där ett gillande används i reklam trots att det inte var meningen från början.