Norman: Tragedi om Storbritannien lämnar EU

1:40 min

I London har finansminister George Osborne i dag varnat för att Storbritannien kan tvingas lämna EU, om inte EU ändrar sina grundläggande fördrag. Sveriges finansmarknadsminister Peter Norman är talare på samma konferens som Osborne. Det vore en tragedi, om Storbritannien skulle lämna EU, säger han.

– Bara tanken på att England skulle lämna EU tycker jag skulle vara förfärlig. Både för EU:s del, men också för Sveriges del, eftersom vi ofta ser England som en allierad i vårt arbete, säger Peter Norman.

George Osborne förklarade i morse, att Storbritannien kräver att EU:s grundlag, fördragen, förhandlas om. Han pekade bland annat på möjligheten, att majoriteten länder som är med i eurozonen driver igenom lagändringar som länderna utanför euron inte vill gå med på.

– Redan när krisen inom eurozonen blossade upp, förutspådde jag att den skulle leda till en skoningslös utveckling i riktning mot en finansiell och politisk union, och jag fick rätt, sa Osborne. Det vill vi inte vara med om.

Peter Norman håller med om att det finns ett problem mellan länderna inne i och utanför euron.

– Det blir en spänning mellan dessa, när eurozonsländerna vill gå före och tvinga hela unionen att göra som de vill. Vi har dock på senare tid sett ett antal exempel på att det går att bryta upp en sådan konstellation, säger han.

Storbritanniens process mot en folkomröstning ska ses mot en brittisk inrikespolitisk bakgrund, anser Peter Norman.

– Cameron och Osborne har ju startat en snöboll som rullar på och det kan vara svårt att stoppa den. Förmodligen var det så att de kände sig nödgade att göra detta av inrikespolitiska skäl, EU är ju inte särskilt populärt i England, säger Peter Norman.

Peter Norman vill inte svara på om Sverige bör ställa sig bakom de brittiska kraven på att förhandla om fördragen.

– Det är alldeles för tidigt, tycker jag. Vad England är inne i nu, är en process som ska mynna ut i en folkomröstning. Låt oss avvakta den först, så får vi se, säger han.