Sjukskrivningarna ökar i länet

Dalarnas invånare är oftare sjukskrivna än riksgenomsnittet. Det visar TCO:s rapport om ohälsan, som presenteras idag.
Den arbetsföre invånaren i Dalarna var under 2001 i genomsnitt sjukskriven 22,9 dagar per år, medan rikssnittet ligger på 21,1 dagar, det vill säga drygt fem arbetsveckor. Kvinnor har fler sjukdagar män; i Dalarna var en kvinna i genomsnitt sjukskriven tolv dagar mer än den genomsnittlige mannen under 2001. Jämfört med året innan ökade antalet sjukskrivningsdagar med ungefär 4 dagar för kvinnor och 2 dagar för män i Dalarna.