Bakläxa för Strängnäs

Det finns inte tillräckligt med bostäder för psykiskt funktionshindrade i Strängnäs och kommunen saknar planer för hur bostadsfrågan ska lösas. Det visar en granskning som det privata bolaget Komrev har gjort.
Komrev riktar kritik mot kommunen på flera punkter. Det finns till exempel ingen uttalad modell för rehabilitering och det finns ingen som riktigt vet hur behovet av bostäder ser ut idag eller i framtiden, menar Komrev.