Malmö

Skolinspektionen granskar förskolekön

1:36 min

Uppgifterna om att närmare 1 000 barn i Malmö riskerar att stå utan förskoleplats i vår har fått Skolinspektionen att reagera. Enligt lagen har alla barn rätt till en förskoleplats inom fyra månader, och Skolinspektionen i Lund har nu öppnat ett tillsynsärende.

– Det har vi gjort för att det ser allvarligt ut. Det framgår av artiklar och av ett brev som kommunen själv har skrivit att det antingen är risk för eller att det är så att många familjer är drabbade av att inte få plats i tid, säger Björn Persson, avdelningschef för Skolinspektionen i Lund.

Förra veckan fick närmare tusen familjer i Malmö ett brev med information om att de riskerar att inte få någon dagisplats under årets första tre månader. Men i skollagen framgår det uttryckligen att en kommun ska erbjuda plats inom fyra månader efter att en förälder anmält önskemål.

I samband med den nya skollagen, som började gälla den 1 juli 2011, fick också Skolinspektionen möjlighet att utfärda sanktioner mot kommuner.

– Det är antingen ett föreläggande eller ett föreläggande med vite för att sätta tryck på kommunen att fixa det här, säger Björn Persson.

Hittills har Skolinspektionen bara hotat med vite i ett fall, mot Vilhelmina kommun. Då drogs föreläggandet på en halv miljon kronor i vite tillbaka, efter att kommunen rättat till bristerna.

Malmö stad har nu två veckor på sig att redovisa att man faktiskt lever upp till lagen. Förutom tillsynsärendet har Skolinspektionen fått in sex anmälningar från familjer som känner sig drabbade, och de fallen utreds parallellt.

Om det visar sig att Malmö bryter mot lagen, så är det allvarligt, säger Björn Persson.

– Det är mycket allvarligt. Det är ju en rätt som lagstiftaren har garanterat föräldrarna och deras barn. Man ska få plats inom fyra månader helt enkelt, säger han.