Oseriös telefonförsäljning

I ett brev till kunderna varnar Tekniska verken i Linköping för telefonförsäljare som utger sig för att samarbeta med Tekniska verken.

- De har också en aggresiv stil som kan skada branchen säger Helena Sederström som är informationschef på Tekniska verken.

Kritiken mot Energibolaget i Sverige AB som är det bolag som beskylls för telefonsamtalen, tillbakavisas av företagets VD, Peter Wärme. Han menar att Tekniska verken är rädda för konkurrens, och att det är därför de skickat ut brevet.

-Vi ligger 10% under Tekniska verkens priser, så det är klart de är rädda för konkurrens, säger Peter Wärme.

Den otrevliga och, enligt Tekniska verken, aggresiva telefonförsäljarstilen skyller Peter Wärme på det telemarketingbolag som Energibolaget använder. Men Wärme vill se bevis på att försäljarna verkligen har farit med osanning innan han vidtar några åtgärder.

En del av kritiken mot Energibolaget ligger också i att telefonförsäljarna, enligt Tekniska verken, ska ha ringt till Tekniska verkens nätbolags kundservice och försökt få ut uppgifter om kunderna.

Både Tekniska verken och Energibolaget har kopplat in sina jurister för att granska fallet.