Flyktingar till Säter

Säters kommun ställer sig positiv till att ta emot flyktingar.
Migrationsverket har i en skrivelse begärt ett ställningstagande om flyktingmottagande i flera kommuner, bland annat Säter. Det beror på att antalet asylsökande i Sverige ökat kraftigt under senaste tiden. Mottagandet av flyktingar diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag i Säter. Det mesta tyder på att kommunkansliet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot ett antal flyktingar i år i Säter.