SOK slår tillbaka mot Stockholms stad om OS-kalkyl

1:12 min

Sveriges Olympiska kommitté slår tillbaka mot den arbetsgrupp inom Stockholm stad som gör tummen ned för en OS-ansökan 2022. Enligt SOK har arbetsgruppen använt sig av en gammal ekonomisk kalkyl för att komma fram till sitt beslut.

Ska Stockholm ansöka om OS? Var med i vår omröstning!

– Vi tycker att det vore olyckligt om man går till beslut och inte från stadens ledning ger oss chansen att visa var vi befinner oss nu. Att fatta ett sådant här beslut på gamla siffror känns helt fel, säger SOK:s ordförande Stefan Lindeberg.

Sveriges olympiska kommitté har tidigare sagt att ett vinter-OS i Stockholm och Åre 2022 skulle kunna kosta runt 10 miljarder kronor. Men flera partier i Stockholms stadhus har ifrågasatt den summan.

Per Ankersjö (C) har exempelvis kallat det hela för en "glädjekalkyl". Även Lotta Edholm (FP) har gått ut och sagt att ett OS skulle bli allt för dyrt för skattebetalarna.

En arbetsgrupp, utsedd av Stockholms stad, har gått igenom den förstudie som Sveriges olympiska kommitt, SOK, gjort som ett första underlag till en OS-ansökan.

Gruppen pekar på tydliga osäkerhetsmoment när det gäller de ekonomiska kalkylerna och de tänkta OS-arenorna. Gruppens slutsats blir därför "att Stockholms Stad bör ställa sig avvisande till en fortsatt ansökningsprocess".

För att bemöta det kallade Sveriges olympiska kommitté (SOK) idag till en extrainsatt pressträff.

SOK:s ordförande Stefan Lindeberg berättade då att den förstudie som arbetsgruppen bedömt inte längre är aktuell och att den ekonomiska kalkylen kommer att förändras när planeringen går vidare.

Karin Mattsson Wejber, ordförande i Riksidrottsförbundet var också med på pressträffen. Hon tycker att många som kritiserar OS-ansökan ofta är dåligt insatta.

– Jag har all respekt för att man i sak kan ha en annan uppfattning än vi som jobbar med det har. Men jag tycker att man av respekt för idrottsrörelsen och alla andra som jobbar med det här bör göra sig mödan värt att sätta sig in i materialet ordentligt, innan man kommer med påståenden som inte alltid riktigt stämmer, säger Karin Mattsson Wejber.

Kommunfullmäktige i Stockholm bestämmer den 17 februari om ansökningsprocessen ska gå vidare.