Storkoncern köper Arboga-företag

Företaget Ytstruktur Arboga AB har köpts upp av den internationella koncernen Curtiss-Wright. De tolv anställda har erbjudits fortsatt anställning.
Curtiss-Wright-koncernen är noterad på New York-börsen. Ytstruktur Arboga AB placeras i divisionen Metal Improvement som har cirka 1.100 anställda fördelade på 35 företag, varav ett tiotal finns i Europa. Ytstruktur Arboga är det första svenska företaget som köps av koncernen.