Inflationen ökade i mars

Priserna fortsätter att stiga, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationen mätt i konsumentprisindex låg i mars på 2,9 procent. Och den höga inflationstakten kan bädda för ytterligare räntehöjningar
- Riksbanken kommer säkert att fortsätta höja reporäntan. Man har redan höjt en gång och kommer nog att fortsätta minst två gånger till under det närmaste halvåret, sgäer Håkan Friseén prognoschef på SEB Inflationstakten, den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna, var 2,9 procent i mars. I februari var inflationstakten 2,8 procent, och i mars i fjol var den 1,9 procent. Den underliggande inflationen, UND1X, var i mars på årsbasis 3,4 procent. I februari låg den på 3,3 procent. Prishöjningar på kläder med 6,4 procent i mars svarar för 0,3 procentenheter av KPI-ökningen. Höjda livsmedelspriser samt höjda priser på drivmedel bidrar med vardera 0,2 procentenheter.