Skaraslakteriet öppnas i sommar

Efter en massiv kritik mot slaktdjursuppfödningen öppnar bondeägda Swedish Meats alla sina slakterier för allmänheten. I början av juni får den som vill komma in på slakteriet i Skara och titta på slakten, styckningen av kött och charktillverkningen.
Anledningen till det öppna huset är att företagsledningen vill visa konsumenterna, att den inte har något att dölja vad gäller omsorgen om djur och hur de anställda arbetar. Men den som vill göra ett besök på skaraslakteriet måste anmäla sig i förväg eftersom fabrikslokalerna inte är byggda för att ta emot stora besöksskaror.