SR Minnen: Rädslan för datorn 1976

20 min

I  programmet "Ska man vara rädd för datorn?" från 1976 diskuteras vad datorernas möjlighet att samla in information i längden kan innebära för den personliga integriteten. "Vi har nu möjlighet till det genomkontrollerande samhället om vi vill någon gång i framtiden."