Musiktvist avgjord

En utdragen konflikt mellan musikgrupperna "Landslaget" och "Drängarna" är avgjord. Högsta domstolen anser att Drängarna har härmat en låt av Landslaget.
Tvisten mellan musikgrupperna har gällt den inledande fiolmelodin i Drängarnas låt Vill du bli min fru? från 1995 och Landslagets låt Tala om vart du ska resa? från 1973. Drängarna har bestridit anklagelserna om att ha härmat slingat och menar att den bygger på kända element ur det traditionella musikutbudet. I sin dom anser HD att likheterna är så påfallande att det vid en helhetsbedömning får anses vara fråga om samma verk. Drängarnas låt är därför ett intrång i rätten till Landslagets låt. Tidigare i hovrätten dömdes Drängarnas bolag Regatta att betala 65 000 kronor samt motpartens rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt. Domen i HD innebär att bolaget även ska stå för rättegångskostnader i den instansen på 153 000 kronor.