På Strömsholm släpps hästarna fria

7:12 min

I dag invigs en anläggning för så kallad "aktiv grupphästhållning" på Strömsholm. På ridskolan står totalt 220 hästar uppstallade, och den nya anläggningen rymmer 24 hästar som nu kan röra sig fritt i flock.

– Alla hästar har vi för övrigt i vanliga stallar på kvällar och nätter och ute i hage och rids på dagarna. Men i en aktiv grupphästhållning går de ute på den här anläggningen i en stor hage dygnet runt, säger Jonas Johnson, stallchef på Ridskolan Strömsholm.

– De har även tillgång till ett antal stora ligghallar som de kan gå in i och söka skydd för väder och vind, tillägger han.

I den nya grupphästhållningen kommer det finnas automatiska foderautomater som känner av vilken häst det är som kommer och ger då rätt mängd och fodersort. Detta görs genom en transponder som hästarna bär runt halsen, en halsring, som är programmerad via en dator.

Finns det ingen risk att hästarna blir mer folkskygga om nu matning och annat ska ske automatiskt?

– Nä, hästarna som går här de tas ju in och sköts dagligdags, sju dagar i veckan, så det är inte på nått sätt att de blir förvildade och går där vind för våg. De tas om hand och både morgon och eftermiddag är det tvunget att göra rent på området.

Hur vet man att alla hästarna kommer hålla sams?

Den här flocken som ska gå till aktiv grupphästhållning har under hela hösten gått tillsammans i jättestor hage dagtid så de känner varandra.

Tror ni detta kommer öka hästarnas prestationer eller vad är egentligen grundtanken?

– En stor fördel är ju att hästarna får röra sig lite mer men vi kommer också göra studier och undersöka det här. Men det är liksom inga motsattsförhållanden mellan traditionellt stall och en aktiv grupphästhållning, utan det är olika inhysningssystem. Och alla inhysningssystem har olika för och nackdelar och sen passar de olika individer.

– Vi kanske kommer upptäcka några få individer som inte kommer passa eller fungera i den här flocken eller lär sig automaten tillräckligt bra.