Storuman

Nej till Ferry, Ja till mer fisk

1:19 min

Arne Ferry i Storuman förlorade i mark- och miljödomstolen. Fiskodlingen i Storuman får utöka med ett fiskslakteri. De ökade utläppen är försumbara, står det i fredagens dom.

- Fiskodlingen är som en gödselkanon i Storumansjön.

Det säger Arne Ferry som har överklagat tillståndet för Överumans fisk att få utöka med ett fiskslakteri. Men idag kom mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet och ger tillstånd till utbyggnaden. Utsläppen är försumbara, menar länsstyrelsen och miljödomen. En bedömning som Arne Ferry ifrågasätter.

- Det stämmer nog om man räknar på mängden kväve- och fosforutsläpp jämfört med allt vatten i sjön och älven, men de har ju bra gjort en teoretisk beräkning av genomsnittet.

- I praktiken sprids ju inte föroreningen jämnt. Vi som bor här har fått stränderna förstörda, det går inte att bada på sommaren utan att bli doppad som en ljusveke i fettet som flyter på ytan.

Arne Ferry tänker inte överklaga domen, men däremot har han inte gett upp kampen om den nya utbyggnad av fiskodlingen som planeras i Umeälven:

- Fiskodling borde läggas i bassänger på land, där man kan kontrollera utsläppen. Så är det i Norge, där är kassodling tillåten i havet men förbjuden i sjöar och älvar.