Bränslefrakt kräver tillstånd

Banverket och Green Cargo måste också i fortsättningen söka tillstånd för att få transportera flygbränsle per tåg genom Uppsala. Det har nu länsstyrelsen beslutat.
I mars beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att Banverket och Green Cargo måste söka tillstånd för att få transportera flygbränsle till Arlanda via järnväg, eftersom transporterna skulle gå genom Uppsalas största vattentäkt. I dag transporteras bränslet per lastbil. Både Banverket och Green Cargo har överklagat miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om tillståndsprövning. Den överklagan har nu alltså avslagits av länsstyrelsen. Slutligt är det också länsstyrelsen som avgör om flygbränslet kommer få fraktas genom Uppsala eller inte. Ett sånt beslut kan bli klart om några månader, enligt Roger Gustafsson på länsstyrelsen.