Vapenvila närmare

Både israeler och palestinier godkände på tisdagen den plan för vapenstillestånd som den amerikanske CIA-chefen George Tenet förhandlat fram ett dygn tidigare. Men palestinierna hade ett viktigt förbehåll.
Palestinierna godtar inte förslaget om en buffertzon mellan de stridande. Beskedet om att planen i stort har accepterats, kom efter ett möte i Ramallah mellan den palestinske ledaren Yasser Arafat och Tenet själv. Planen innebär ett omedelbart eld upphör mellan israeler och palestinier för att få ett slut på den senaste initfadan, som nu pågått i åtta månader.