Skada stänger Forsmark

Forsmark 1 stängs av under några dagar. En bränsleskada som upptäcktes i mitten av februari har nu lett till att det börjat läcka ut radioaaktiva partiklar.
Enligt Claes Inge Andersson, informationschef för Forsmarks kraftgrupp, läcker de radioaktiva partiklarna bara inne i själva reaktorn och i mycket liten omfattning. Reaktorn stängs nu av i omkring fyra dygn för att det skadade bränslet ska kunna bytas ut.