Fler vargar skjuts efter lagändring

2:21 min

Antalet vargar som skjutits under angrepp på tamdjur har ökat kraftigt efter en lagändring i mitten av förra året. Sedan dess har tolv vargar skjutits i sådana situationer. Det är mer än tre gånger så många som hela 2012. Vad ökningen beror på är inte klarlagt.

Det handlar om de tillfällen där varg skjutits under pågående angrepp på tama djur. Det ska inte förväxlas med skyddsjakt som beviljas i förväg av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Tidigare var den som sköt skyldig polisanmäla att hen skjutit mot ett rovdjur. Numera ska det istället till anmälas till länsstyrelsen, som ska bedöma om skotten varit lagliga, och polisanmäla vid misstanke om jaktbrott.

Sedan halvårsskiftet i fjol har sammanlagt tolv vargar skjutits i fem län. Det är fler än totalt tio under åren 2010-2012.

En varg sköts i vardera Kalmar och Gävleborgs län, två i Värmland, tre i Örebro län och fem i Dalarna.

I fyra fall dödades varg som angrep får och boskap, i de flesta fallen sköts vargar som angrep hundar under jakt. Ett av de tolv fallen utreds av polisen.  Hos Svenska Jägareförbundet säger Daniel Ligné att ändringen av paragraf 28 i jaktförordningen har underlättat för jägarna.

– Framförallt så var det så när det här med automatik tidigare gick till polisen, att då inleddes med automatik också en förundersökning om grovt jaktbrott, vilket då ofta innebar att polisen beslagtog jägarens vapen. Det var flera fall där man inte kunde jaga mer på hela året, bössorna stod på polisstationen helt enkelt, säger Daniel Ligné.

Samtliga skjutna vargar har undersökts. En av dem var avkomma till invandrade vargar, och hade därför kunnat minska inavelsgraden i vargstammen. Den vargen hade dock hunnit föröka sig.  Men den som skjuter varg för att värna tamdjur kan inte veta vilket djur som fälls. I Dalarna sköts  ledarvargen i en flock, och det kan ge problem med resten av flocken, säger Stig-Åke Svenson som är chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Dalarna

– I det fall jag tänker på har man skjutit alfahanen i reviret. Då förmår inte de andra vargarna att riva älg, utan de söker sig till mer lättdödade byten. Och då blir det ganska på en gång att de söker sig bynära och fångar rådjur. Folk upplever ju då situationen som att ja nu har vi fått vargar som är närgångna, säger Stig-Åke Svenson.