Nya vattentaxor förargar

I Nybro protesterar nu flera industriföretagare mot kommunens nya taxor för vatten och avloppshantering. Framför allt menar de att de inte fått någon information om förändringen. De nya taxorna infördes vid årsskiftet och de innebär bland annat att ett företag med stor industritomt får kraftigt höjda avgifter. För Åke Svanbäck på Färggrossen innebär det ökade kostnader på uppemot 13 000 kronor.
Nybro kommun menar att det nya systemet är ett sätt att mer rättvist fördela kostnaderna. De som utnyttjar avloppssytemet mer och har större markytor får också betala mer än andra. Kommunen får inte in några extra pengar genom de nya taxorna.