Bönder mer optimistiska i länet

Framtidsoptimismen hos jordbrukarna i Dalarna är nu större än tidgare år. Yngre bönder är mer optimistiska än äldre.
I dag presenterar LRF, Lantbrukarnas riksförbund, lantbruksbaromtern, där bönderna tillfrågats om sin tro om framtiden. Bakom optimismen i bondeleden finns främst förra årets framgångar för grisproduktionen. Kombinationen skogs- och jordbruk ger Dalarna är en stabil bas inom jordbruket, medan antalet mjölkbönder halverats på tio år. Förändringarna i jordbruket i Dalarna kommer att forsätta. - Jordbruksföretagarna får liksom alla företag se om sin verksamhet, säger Anita Fahlvik-Matsson, LRF-konsult i Falun.