DEBATT

Mats Åkerlund: Övergången till digitalradio närmar sig i Norge

Nu återstår i praktiken ett enda krav för att Norge ska besluta att stänga av det analoga marknätet för NRK och privatradion. Inom ett år måste 50 procent av norrmännen lyssna till radio via en digital plattform för att av FM ska ersättas av digitalradio 2017. Mats Åkerlund, samordnare av digitalradiofrågor på Sveriges Radio, rapporterar från ett besök i Norge.

För några år sedan beslutade en stor majoritet i Stortinget om en plan för övergången till digitalradio. Planen innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att de stora radioaktörerna i Norge ska lämna FM.

I planen finns några absoluta krav för att beslutet över huvud taget ska verkställas. NRK:s digitala nät ska före 2015 vara utbyggt till samma nivå som dagens FM-nät. Samma krav gäller för den privata radion. Dessa krav kommer att vara uppfyllda redan i sommar, enligt  besked från branschorganisationen Digitalradio Norge.
   Dessutom ska det enligt myndigheterna finnas ett mervärde i digitalradion i form av ett utökat utbud. Det kravet anses också vara uppfyllt.

Idag sänds i Norge 20 radiokanaler över det nationella digitala nätet och siffran blir snart 22, att jämföra med fem nationella kanaler i FM-nätet. I Osloregionen kommer det att bli 17 kanaler i ett regionalt digitalt nät. Sedan återstår några krav som inte kan stoppa övergången men som kommer att avgöra om den ska ske 2017 eller 2019.
   Det handlar dels om att det ska finnas tillräcklig tillgång på digitalradioutrustning för bilar. Det kravet anses uppfyllt, enligt en representant för Kulturdepartementet som vi träffade. Och det handlar dels om att minst 50 procent av norrmännen dagligen ska lyssna på radio via en digital plattform. Dit har man ännu inte nått i Norge och detta återstående kriterium kommer därför att avgöra om övergången ska ske 2017 eller 2019.

Under 2013 ökade siffran för digital lyssning från 31 procent till 40 procent (lyssnat någon gång varje dag). Nu återstår fyra mätningar under 2014. Det är den tid branschen har på sig för att tillfredsställa Stortingets krav för en övergång redan 2017. Om man når dit så har Norge därefter 24 månader på sig att förbereda övergången till digitalradio och FM kan stängas av i januari 2017. Men om man inte klarar den formella prövningen kan övergången skjutas upp till senast 2019.

Men kommer då Norge att nå det målet redan 2017? De olika aktörerna säger att man ska göra allt vad som behövs för att nå dit. Någon kan kanske invända att norrmännen inte har något val, utan måste svara så. Men radiomarknaden i Norge framstår just nu som mycket dynamisk. Inte bara NRK, utan även SBS och MTG, startar nya radiokanaler, liksom ett stort antal kommersiella aktörer i Osloregionen.
   Utan att känna till alla dimensioner i norsk mediepolitik får man ändå intrycket av att övergången till digitalradio har tagit ett stort steg framåt under det senaste året. Det intygar också representanter för elektronikbranschen.

Den stora utmaningen under det kommande året är bilbranschen. Hur ska man få de norska bilägarna att montera in utrustning i bilarna? Norge ligger i täten i Europa när det gäller utbyggnaden av digitalradio, men Norge är samtidigt ett litet land. Frågan som fortfarande ställs är hur stor kraft de stora bilföretagen är beredda att lägga på just den norska marknaden när det gäller digitalradioapparater som standard i bilarna.
   Och den riktigt stora utmaningen är efterhandsmarknaden, det vill säga de bilar som redan rullar på vägarna och är utrustade med FM-radio. Det är aktörerna i Norge fullt medvetna om. Därför lägger Digitalradio Norge nu 95 procent av sin kraft på att driva just frågan om digitalradio i bilarna.

En fråga som också har ställts är vad som händer med digitalradion i Norge efter regeringsskiftet i höstas. Den nya kulturministern, Thorhild Widvey från Høyre, lämnade före jul beskedet att beslutet att lämna FM till förmån får digitalradio ligger fast. Den plan som Stortinget fattat beslut om ska alltså fullföljas, enligt regeringen.
   Den europeiska radions ögon kommer därför i än högre grad än tidigare att riktas mot Norge under 2014.

I Sverige fortsätter den politiska diskussionen kring digitalradio och en fråga som ännu inte har något svar är hur långt den svenska processen har kommit när – och om – Norge stänger av FM 2017. Dock inte för alla som sänder, men för de stora aktörerna. Den del av den norska lokalradion som kan jämföras med den svenska närradion kommer att kunna fortsätta att sända i FM.

Mats Åkerlund
Sveriges Radios samordnare av digitalradiofrågor
mats.akerlund@sverigesradio.se