Färre friskolor vill starta

Det är få som vill starta friskola i Västerbotten hösten 2003. Större krav på lärarkompetens och lokalkrav kan ligga bakom.
För första gången sedan 1997 minskar antalet ansökningar om att få starta en friskola i Sverige. En förklaring kan vara att riksdagen i mars skärpte kraven på lärarnas kompetens, och en annan förklaring kan vara Skolverkets krav på att friskolorna ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler inför skolstarten.