Ingen färdtjänst till jobbet

Nu blir det svårare för de funktionshindrade i Vindelns kommun att ta sig till och från jobbet. Vindelns dåliga ekonomi resulterar nu i att kommunen vill begränsa färdtjänsten för funktionshindrade. Både kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden föreslår att inga arbetsresor ska ingå i färdtjänsten.