Förslag ska förenkla företagens rapportering till myndigheter

1:27 min

Att förenkla bland alla olika regelverk  för företag och därmed gynna nyföretagande och  nya jobb. Det diskuteras i Växjö under två dagar med bland andra myndighetschefer och intresseorganisationer.

Ett förslag i den här riktningen presenterades vid konferensen av Marita Ljung, statsekreterare  på näringsdepartementet:

– Vi har ett förslag som ska genomföras i år och som handlar om ett minskat uppgiftslämnande. Det gäller alla uppgifter som måste lämnas in till till exempel SCB, skatteverket eller jordbruksverket, där kommer man att ha en enda website där uppgifterna ska lämnas och kan ändras. Det här tror vi kommer att spara mycket tid för företagare.

Efter tio år

Det här är ett förslag som Andrea Femrell från Näringslivets Regelnämnd är mycket nöjd med att det nu kommit efter många år:

– Vi ser ju fram emot att äntligen efter tiotals år få det här systemet på plats.

Att förenkla bland alla regler för företagare har diskuterats i åratal och från företagarna har det ofta sagts att arbetet gått för långsamt. Det handlar om  regler som hindrar tillväxt enligt många företagare, till exempel miljöprövningar som borde göras enklare i många fall och det gäller att få kortare handläggningstider hos myndigheter.

Verktygen finns

Det finns nu förslag på flera av de här områdena -  förslag  som bara väntar på att genomföras menar Andrea Femrell:

– Vi har verktygen på plats för att genomföra de här konkreta åtgärderna, men ännu återstår för vissa områden själva steget att genomföra dem.