FORSKNING

Barn behöver leka för att lära

4:01 min

Hur leker barn av idag? Inte så annorlunda mot hur det har varit. Enligt pedagogiklektorn Mikael Jensen vid Högskolan i Borås leker små barn fortfarande mycket dramalekar.

– Det beror lite på åldern, men det är mycket sociala lekar, dramalekar. Man dramatiserar sådant som man har varit med om. Man har varit på barnavårdcentralen eller i affären, säger Mikaael Jensen, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Borås.

Som vuxen kan man lägga sig i leken. Man bör lägga sig i, barn kan behöva sättas igång i sin lek, enligt Mikael Jensen.

– Vi kan ge inspiration om barnet inte riktigt är med. Man kan läsa böcker eller titta på film, gå ut i samhället så att de stöter på saker som de kan behöva bearbeta, säger Mikael Jensen.

Och leken är viktig. Mikael Jensen är säker på att barn som leker får ett försprång.

– Man blir bättre på problemlösning och på hur en konflikt kan lösas. Oftast vill barnen att leken ska leva vidare, en konflikt som uppstår måste lösas, säger Mikael Jensen.

Mikael Jensen har forskat kring barns lek under flera år. Han har varit runt på olika förskolor för att studera hur barnen leker.

– Jag fick ha lite småroller, ibland fick jag hålla saker i deras lek och ibland fick jag åka med på rymdfärder, säger Mikael Jensen.

Finns det någon vinst med att föräldern är med och leker?

– Absolut. Jag skulle nog hävda att det är föräldrarna som lär barnen att leka. Det kan vara värt att man sätter igång en aktivitet, annars kan de bli passiva och enbart vilja sitta och titta på film, säger Mikael Jensen.