Konsumentguider

Varför plast kring ekoprodukter?

4:38 min

Lyssnaren Helena Sandberg ställde en fråga till Klotet i förra veckan.

– Varför är ekologiska varor som till exempel äpplen ofta förpackade i påsar?

Vi ställde frågan till Johan Cejie, försäljningschef på Krav.

 

– Det finns bekämpningsmedel på den konventionellt odlade frukten och de vill vi inte ha på den ekologiska frukten, därför är det viktigt att separera dem så att de inte kommer emot varandra. En annan anledning är att butikerna vill undvika att frukten eller grönsakarna blandas samman med risken för att kunder köper ekologiska varor men betalar för konventionella. Förpackad frukt ger dessutom ett mindre svinn, eftersom lösviktsfrukt lättare blir stött och förstörd, säger Johan Cejie på Krav.

Plasten som används, är den biobaserad eller plast från fossil olja?

– Vi håller på just nu att jobba med bättre riktlinjer och regler för hur de här förpackningarna ska vara gjorda, än så länge har vi inte några detaljkrav för det.