Framtidsgrödor med mindre klimatpåverkan

1:58 min

På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sker forskning för att förädla fram perennt, eller flerårigt, korn. Det är en mer robust växt som klarar av klimatförändringar bättre, plus att den i sig gör att lantbrukets klimatpåverkan blir mindre eftersom man inte måste plöja marken varje år. Anna Westerbergh leder projektet med förförädling av korn.

– Dagens jordbruk vet vi ju har en ganska stark negativ effekt på miljön. Om vi odlar perenna grödor så innebär det att vi behöver inte markbearbeta varje år som vi gör i dagens odlingssystem.

Eftersom lantbrukaren inte behöver köra traktor lika mycket för att plöja sparas både pengar och bränsle. Dessutom lagras mer kol i marken när den är bevuxen än när den är plöjd, vilket innebär att mindre koldioxid hamnar i atmosfären. Som ytterligare fördelar kan nämnas att mindre näringsämnen - som kväve - rinner ut från åkrarna och ner i vattendrag, plus att mikroorganismerna i åkerns ytskikt mår bättre.

Nackdelen med att inte plöja marken är att man kan få större problem med växtsjukdomar och ogräs, vilket skulle kunna innebära att man måste bespruta mer. Å andra sidan är fleråriga växter både mer robusta mot sjukdomar, och skulle kunna konkurrera ut vissa ogräs från åkrarna.

Anna Westerbergh berättar att forskningen fortfarande är i ett tidigt stadium. Det som de ägnar sig åt idag är förförädling i labbet, där de korsar korn med vilda fleråriga släktingar. Ettårigt korn, som odlas idag, växer snabbare första året. Men från och med det andra året tjänar man på att kornet är flerårigt, eftersom det då inte måste växa upp hela vägen från frö och man därmed får en längre växtsäsong.

Innan kornet kan komma ut på marknaden måste det också processas hos ett förädlingsföretag, som har mycket större resurser att testa grödorna storskaligt ute i fält.

Anna Westerbergh vill också poängtera att forskningsgruppens mål inte är att allt lantbruk ska gå över till helt fleråriga system.

– Vår forskning fokuserar ju inte på att vi ska gå från ett ettårigt till ett helt perennt system. Utan vi vill ta ansvaret för att börja utvecklingen mot perenna kultivar och öka diversiteten i jordbruket, som gör att lantbrukaren har valmöjligheter.