Studie: Lingon motverkar fetma

2:14 min

Lingon stoppar de negativa effekterna av fet kost. Det visar en ny studie på möss gjord vid Lunds Universitet. Ett tillskott av lingon till en annars fet kost gav påtagligt lägre vikt och bättre blodsocker- och kolesterolvärden.

– När vi började se resultatet att de framför allt var skyddade mot viktuppgång så var det ju väldigt spännande. Vi hade väl tänkt att blåbär och svartvinbär kanske skulle ha den här effekten, men det här med lingon var ju lite nytt, säger Lovisa Heyman, molekylärbiolog och doktorand.

Forskarna har använt en typ av möss som lätt lägger på sig fett, och som därför kan anses motsvara människor med övervikt och risk för diabetes.

En del av mössen fick en lågfettskost, men merparten av djuren fick en kost med mycket fett. Mössen delades in i olika grupper, där alla utom en kontrollgrupp fick äta bär som tillskott till den feta kosten. De bär som studerades var lingon, blåbär, hallon, kråkbär, björnbär, katrinplommon, svarta vinbär och det så kallade superbäret, acai, från Brasilien. När mössen efter tre månader jämfördes med kontrollgruppen, som inte fick några bär, visade sig lingongruppen ha de överlägset bästa resultaten.

– Mössen som fick lingon var inte feta, de hade lägre blodsocker och det var inte lika insulinresistenta och de hade lägre inflammation i kroppen.

Två andra sorters vanliga bär hade också god effekt:

– Svarta vinbär och blåbär hade också mycket goda resultat, men inte lika tydliga som lingonen.

Det brasilianska bäret acai togs med i studien för att jämföras med de nordiska bären, men visade sig ha negativa effekter på mössen. Att tillskottet av lingon var så positiv var förvånande, säger fetma- och diabetesforskare Karin Berger.

– De möss som fick lingon gick upp betydligt mindre i vikt. De gick upp drygt 20 procent mindre än de som fick fet kost utan tillskott av lingon.

Vid Antidiabetic Food Centre vid Lund Universitet forskar man kring hur ämnen i olika livsmedel kan användas för att förebygga typ-2-diabetes. Forskarna går nu vidare med att först och främst ta reda på vilka ämnen eller kombinationer av ämnen som gör att lingon så tydligt lindrar effekterna av fet kost.

– Men naturligtvis vill vi ju gå vidare och testa om de här resultaten går att upprepa på människor och vi planerar också att göra en humanstudie, säger Karin Berger.