Fick PIP-implantat - stämmer Göteborgsklinik

2:40 min

De första rättsprocesserna har nu inletts i Sverige efter skandalen med de franska bröstimplantaten som innehöll industrisilikon. Två kvinnor har stämt en klinik i Göteborg sedan de fått implantat av märket PIP.

– När jag bestämde mig för att de ska bara ut, jag vill inte ha gift i min kropp, så visade det sig att jag fick betala för det. En reklamation anser jag inte att man ska behöva betala för och definitivt inte en produkt som är giftig och skadlig för kroppen, säger Camilla Norén.

I stämningsansökan framhåller Camilla Norén att hon inte kontaktats av kliniken när implantaten förbjöds. På en rak fråga om det var PIP-implantat hon fått svarade personalen nej.  Inte förrän efter ett och ett halvt år och upprepade påtryckningar stod det klart att det var PIP-implantat som hon fått inopererade.

Det är omkring 4 000 kvinnor i Sverige som fått bröstimplantat av märket PIP. Runt 1000 av dem har opererats vid Art Clinic i Göteborg. Enligt Läkemedelsverket har PIP-implantaten sämre mekanisk hållbarhet än andra vilket ökar risken för att de spricker. I vissa fall innehåller de även ett ämne som kan irritera vävnaden runt bröstet. I mars 2010 förbjöd Läkemedelsverket vidare försäljning av implantaten.

Men Ronnie Pettersson som är vd för Art Clinic säger att eftersom produkten var godkänd och CE-märkt så använde man dem i god tro.

– Det vi har gjort är att vi köpt CE-märkta kvalitetsimplantat, och vi har gjort allt som står i vår makt. Vi har följt upp patienterna och gjort allt som står i vår makt för att ta hand om patienterna i alla situationer, säger Ronnie Pettersson.

Socialstyrelsen har rekommenderat de kliniker som använt PIP-implantat att informera kvinnorna om riskerna och operera ut implantaten i förebyggande syfte. Den rekommendationen har Art Clinic följt, säger Ronnie Pettersson.  Implantaten har avlägsnats kostnadsfritt för de kvinnor som önskat det, men man sätter inte in nya utan kostnad.

De båda kvinnor som nu stämt Art Clinic anser att informationen om riskerna varit bristfällig, men det tillbakavisar Ronnie Pettersson.

– Klinikerna har väldigt rigorösa och goda rutiner för hur vi ska informera våra patienter.

Nu ska tvisterna tas upp av Göteborgs tingsrätt och enligt advokatfirman Medical Law, som driver fallen, kan man vänta fler stämningar under våren. Fallen anses komplicerade eftersom det både handlar om konsumenttvister och medicinska problem.

– Själva skadeståndssumman och pengarna i sig är egentligen inte det viktigaste för mig. Jag vill ha rättelse. Jag vill att de tar sitt ansvar, säger Camilla Norén.