Positiva bönder

Trots larmrapporter om det svenska jordbruket så ökar framtidstron bland bönderna enligt LRF:s årliga lantbruksbarometer som presenterades på torsdagen.
Enligt undersökningen från Lantbrukarnas Riksförbund handlar det om ett tydligt trendbrott, när både lönsamhet och investeringar ökar. Allt fler lantbrukare säger sig ha en ganska god lönsamhet, vilket märks också i ökade investeringar i byggnader. Var fjärde tillfrågad i undersökningen utökade under förra året och ännu fler planerar att göra det i år. Också trivseln med lantbruksarbetet har ökat enligt LRF. Allra bäst går det för grisuppfödare där priserna har förbättrats radikalt. Barometern visar också att det är dom unga bönderna som är mest optimistiska och investeringsvilliga. Orsakerna till förändringen är enligt LRF, förutom bättre betalt, bland annat ett generationsskifte där yngre tagit över och därmed bestämt sig för att man tror på framtiden. Undersökningen bekräftar samtidigt en påtaglig strukturomvandling, det är stor drift som lönar sig medan mindre gårdar fortsätter att gå dåligt och lägga ner.