Hovrätten friar i Trustormålet

Idag kom hovrättens dom i den stora förskingringshärvan i bolaget Trustor. Svea hovrätt friar Thomas Jisander och Peter Matsson för deras inbladning i härvan. I tingsrätten dömdes de till 5 respektive 3 års fängelse för grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Hovrätten var inte enig i sitt beslut.