Österlen

M vill krympa Simrishamns kommunfullmäktige

0:58 min

Moderata kommunalrådet Anders Johnsson i Simrishamn vill minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige, från 49 till 41 platser.

- I mindre kommuner är fullmäktigeförsamlingarna ofta oproportionerligt stora. Dessutom ställer vi effektiviseringskrav på alla våra förvaltningar, nämnder och styrelser. Då är det rimligt att även politiken är delaktig i det jobbet, säger Anders Johnsson. 

Sedan valet 2010 har både Simrishamn, Ystad och Sjöbo 49 platser i respektive fullmäktige. Med en ny lagstiftning är det möjligt att sänka antalet till 31 ledamöter och besked om en minskning måste lämnas innan den sista februari.

Oppositionsrådet Karl-Erik Olsson är kritisk till förslaget och säger att en plats i fullmäktige kan vara det som lockar fler människor in i politiken, men Anders Johnsson håller inte med.

- Jämför vi oss med våra grannkommuner har vi väldigt många fritidspolitiker i Simrishamn. De allra flesta har i dag dubbla eller tredubbla uppdrag. Hade man spritt uppdragen kunde det ha varit betydligt fler personer, säger han.