Elon i Gällivare följer inte ARN

Företaget Elon i Gällivare följer inte Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Det handlar om en tvist mellan Elon och en konsument om köksrenoveringsritningar.

Konsumenten fick rätt i Allmänna reklamationsnämnden och Elon i Gällivare rekommenderades betala tillbaka 3 000 kronor till kunden.

Men det är ännu inte gjort enligt den uppföljning ARN haft med kunden.