Möte om bårhuskritik

Ledningen för patologavdelningen på US i Linköping träffar idag landstingsdirektören Arne Johansson för att diskutera kritiken av hur kropparna på bårhuset hanteras.
Det är Fonus, som i en skrivelse till landstingsdirektören, konstaterar att platsbristen på bårhuset är så stor att kroppar ibland placeras skavfötters på bårarna. Chefen på patologavdelningen, Gunilla Bergström, säger till Sveriges Radio Östergötland att det är djupt olyckligt att det har blivit så här. Hon säger också att hon vid dagens möte med landstingsdirektören ska föreslå en lösning på platsbristen. Den går ut på att kyrkan ska erbjudas att hyra rum på sjukhuset där kistor ska kunna förvaras i väntan på begravning.