"Studier om bisfenol A missvisande"

2:02 min

Bisfenol A är ett omdebatterat ämne som av många kallas hormonstörande. Men idag släpper Livsmedelsverket en rapport där de säger att tidigare tester där forskare har hittat bisfenol A i blodet på människor antagligen var kontaminerade.

Tidigare studier har visat att stora delar av befolkningen har bisfenol A i blodet. Men forskarna bakom Livsmedelsverkets nya rapport säger att proverna som användes i de tidigare studierna antagligen var förorenade med just bisfenol A, en förorening som kan ha kommit ifrån till exempel mätutrustningen eller från damm. Irina Gyllenhammar är huvudförfattare till den nya studien Hon säger att de inte hittade några nivåer av bisfenol A över detektionsgränsen - alltså inga mätbara nivåer - när de testade 208 förstföderskor:

– Nej halterna verkar ligga under vår detektionsgräns på två nanogram per milliliter. Och vi har ju tagit hänsyn till och tittat på vår utrustning att den inte ska läcka någon bisfenol A. Och vi kör om våra prover för att se att vi ska få samma resultat.

Många anser att bisfenol A är hormonstörande, och att det därmed skulle kunna påverka kroppen negativt även i väldigt små doser. Det finns lite överallt, bland annat i kvitton, vissa plastflaskor och lådor för matförvaring, och det har funnits rädsla för att det skulle kunna störa fortplantningen och orsaka en rad hälsoproblem. Men frågan är alltså hur mycket av det här ämnet vi faktiskt har i våra kroppar.

Bo Jönsson, professor i miljömedicinsk kemi vid Lunds Universitet, säger att han också har märkt av sådan här förorening av prover vid tidigare studier. Framför allt vid testning av serum, det vill säga blod som fått koagulera och sedan centrifugerats:

- Nej alltså, när det gäller serumprover av bisfenol A, så är det i många studier mangrant att det är kontaminering.
- Alltså nästan alla?
- Ja, jo. Det skulle jag... Jag vet väldigt få studier som har varit så nogranna som Irina har varit när hon gjorde sitt, och hade kontroll på alla de här stegen.

Referens: Gyllenhammar, I. et al. "Serum levels of unconjugated bisphenol A are below 0.2 ng/ml in Swedish nursing women when contamination is minimized" DOI: 10.1016/j.envint.2013.12.003