Tre år sedan revolutionen i Egypten

5:42 min

I morgon är det 3-årsdagen av Egyptens 25-januari-revolution, 18 dagar av protester som till sist ledde till Hosni Mubaraks avgång den 11 februari.  Men nu: tre år senare, sitter några av de främsta symbolerna för revolten i fängelse. En militärvänlig yra råder i landet och dominerar medier och det offentliga rummet, man accepterar inte bara att det muslimska brödraskapet har terroriststämplats och fängslats utan även att unga akvister sitter bakom galler. Men Egypten är djupt polariserat och många fruktar för vad som kommer att ske i morgon, på tre-årsdagen, när alla grupper vill äga Tahrirtorget. Reporter Cecilia Uddén.