Sjukskrivningarna ökar i Skåne

Sjukskrivningarna ökar i alla kommuner i Skåne.
Förra året var skåningen i genomsnitt sjukskriven i cirka fem veckor, en ökning med drygt tre dagar jämfört med år 2000. Det visar TCO:s nya rapport om ohälsan i Sverige för år 2001 som bygger på siffror från Riksförsäkringsverket. Flest sjukdagar hade de som bor i vid Mobilia i Malmö och på andra plats kom Klippan. Minst sjuka var invånarna i Lund.