Återhämtningen hotas

Krisen i mellanöstern har redan lamslagit ekonomin i regionen. Men om inte läget förbättras kan den också lägga krokben för den begynnande återhämtningen i världsekonomin. Det tror Hubert Fromlet, professor i nationalekonomi och chefsekonom på Föreningssparbanken.
- Visst kan krisen, om den håller i sig och till och med förvärras, påverka den internationella konjunkturen. Det vore väldigt synd eftersom uppgången än så länge är så bräcklig, säger han. Den direkta effekten på världsekonomin av det försämrade läget i mellanöstern har varit stigande oljepris. Även om priset sjunkit tillbaka något så ligger det fortfarande betydligt över de nivåer som rådde innan krisen förvärrades. Mest påverkas länderna i Asien. Företagens vinster sjunker och det allmänna pristrycket ökar, vilket pressar upp räntorna. Investmentbanken Morgan Stanley har räknat ut att tillväxten i regionen sjunker med en tiondels procentenhet för varje dollar per fat som oljan stiger. För Sverige är effekten av just oljepriset inte lika allvarlig. Vi förbrukar idag bara hälften så mycket olja som i mitten av 70-talet. Men, enligt Hubert Fromlet är det ändå inte dyrare olja som är det största hotet mot världsekonomin. Terrorattackerna i USA den 11 september förra året visade hur snabbt konsumenter, företag och investerare kan tappa förtroendet för den ekonomiska framtiden och hur starkt det tappade förtroendet påverkar den faktiska ekonomin.