SD positiva till samtyckesutredning

2:08 min

Stödet bland riksdagspartierna för en samtyckeslag är starkt.

Trots att sexualbrottslagstiftningen skärptes så sent som den 1 juli i år fortsätter debatten om en ny lagändring, som innebär att samtycke ska krävas vid sex. Detta efter flera aktuella domar, då den misstänkte gärningsmannen friats.

I dag lägger Socialdemokraterna ett förslag i justitieutskottet om en ny parlamentarisk kommitté som bland annat ska titta på samtyckeslagsstiftningen.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Richard Jomshof ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om en utredning.

– Men för att ge vårt stöd till en ändring av lagen är det viktigt att man kan anta att fler skyldiga fälls, säger Richard Jomshof.

Folkpartiet som nyligen anslutit sig till kravet är också positiva.

– Vi välkomnar förslaget, säger Johan Pehrson som är rättspolitisk talesperson för Folkpartiet.

En parlamentarisk utredning gjorde 2010 en översyn av frågan, och rekommenderade ingen samtyckeslag. I juristkåren är meningarna delade och Bengt Ivarsson, Advokatsamfundets ordförande, tror att antalet fällande domar i sexualbrottsmål kan bli fler på annat sätt.

– Mycket kan göras inom polisen för att höja uppklarningsprocenten, säger Bengt Ivarsson.