Kriminalvården eftersatt

Karlskronaanstalten kan inte erbjuda en fullgod kriminalvård till de intagna. Huvudorsaken är att fängelset varit fullbelagt en längre tid.
-Det gör att läget för både personal och intagna nu är mycket ansträngt, säger anstaltschefen Hans Lagerlöf. I minst två år har fängelset i Karlskrona varit fullbelagt och det tär hårt på personalen som bränner ut sig och blir sjukskrivna. -Det är det höga tempot som fullbeläggningen innebär som ligger bakom både sjukskrivningar och utebliven vård till de intagna, säger Hans Lagerlöf. Han hoppas att Kriminalvårdsstyrelsen beslutar om att det ska byggas fler fängelser för att lätta på bördan för anställda och personal i landets fängelser.