Vad stoppade kvävereningen?

Den 14 mars släpptes något ut i avloppsvattnet i Västerås som slog ut reningverkets kväverening. Vad och vem som orsakade utsläppet vet man fortfarande inte.
Åsa Westerlund, miljöhandläggare på länsstyrelsens miljöenhet, beskriver det som att leta efter en nål i en höstack. På grund av det långa avloppsnätet i Västerås är det svårt att hitta någon skyldig. Men utsläppet innebar troligen ingen fara för miljön i Mälaren, eller för de västeråsare som druckit vattnet, säger Åsa Westerlund på länsstyrelsen till P4 Västmanland.